Regulamin

  1. Zanonimizowana treść stanowisk wysyłanych w ramach strony nieznaczynie.klublewica.pl może być opublikowana na tej stronie.
  2. Zgłaszający może dodatkowo wyrazić zgodę na ujawnienie lub upublicznienie swoich danych w zakresie i celu, który dodatkowo może zawrzeć w opisie treści stanowiska.
  3. Jeżeli z treści opisanej w stanowisku będzie wynikać wysokie prawdopodobieństwo zaistnienia czynu noszącego znamiona czynu zabronionego – zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego – treść stanowiska wraz z danymi zostanie podana do informacji organów ścigania.
  4. Dane osób wyrażających stanowisko będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby wyznaczone i upoważnione przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.
  5. Kontakt z osobami, które wypełniły treść stanowiska w ramach strony  nieznaczynie.klublewica.pl może nastąpić droga mailową, ewentualnie inną jeżeli taka zostanie opisana w treści stanowiska. Kontaktować się mogą tylko i wyłącznie osoby wyznaczone i upoważnione przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy.
  6. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat.
  7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby wywoływać wobec Państwa jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  8. Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy zgodnie z zapisami Polityki prywatności gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres email:   kontakt@klublewica.pl   lub o kontakt za pośrednictwem formularza strony nieznaczynie.klublewica.pl/twoje-stanowisko/

Udostępnij

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email