Danuta Wawrowska
Autorka projektu

Ambasadorka- Danuta Wawrowska-adwokatka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, właścicielka Kancelarii Adwokackiej. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie zawodowe aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom dyskryminacji oraz podejmuje działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, a także działania na rzecz zwiększenia aktywności kobiet i ich udziału w życiu publicznym nie tylko na szczeblu lokalnym. Pomysłodawczyni powołania pierwszej w Polsce Rady Kobiet jako organu doradczego Prezydenta  Miasta Słupska i jej wiceprzewodnicząca .

Inicjatorka ogólnopolskiej akcji “Alimenty to nie prezenty” , aktywnie działająca na rzecz poprawy spraw alimentacyjnych dzieci i konsekwentnie dążąca do zmiany prawa z sukcesem w zakresie nowelizacji art. 209 Kodeksu Karnego umożliwiającego skuteczne egzekwowanie alimentów.  A hasło: Alimenty to nie prezenty,  stało się rozpoznawalną marką z którą nie można się nie liczyć.

Udostępnij

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email