Anna Maria Żukowska

Konwencja Stambulska nie jest w Polsce w pełni realizowana, psycho-prawica chce ją wypowiedzieć, ale my jako Lewica chcemy wprowadzić wszystkie postanowienia konwencji antyprzemocowej. Jednym z tych postanowień jest definicja gwałtu. W tym miejscu musi nastąpić radykalna zmiana, aby to nie ofiara musiała udowadniać, że nie jest wielbłądem, że się broniła i nie chciała kontaktu seksualnego. W Kodeksie Karnym musi zostać wprowadzona zmiana, która dodawałaby nową przesłankę gwałtu, o braku zgody na obcowaniu płciowe.
Projekt ustawy, który wprowadza takie zmiany otrzymaliśmy z Fundacji Feminoteka i dzisiaj rozpoczynamy jego konsultacje społeczne. W pierwszym roku obecności Lewicy w parlamencie udało się przeforsować ustawę izolacyjną, to mam nadzieję, że kolejny rok uda się zakończyć następnymi pozytywnymi zmianami, które będą chroniły kobiety przed agresją. Należy jednak pamiętać, iż zdarzają się również przestępstwa tego typu, w których ofiarami są mężczyźni.
Chcemy wprowadzać takie rozwiązania, które są standardem cywilizacyjnym na poziomie europejskim i po to właśnie została przyjęta Konwencja Stambulska, aby państwa naszego kontynentu zrównały się pod tym względem.

Udostępnij

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email